Sosyal Medya

Ömer Arif

Başarılı bir Eğitimci için 30 Özellik

Eğitimci eğittiği kimseler için bir örnektir. O, nesillerin yetiştiricisidir. Eğer eğitimci hayırlı kimse olursa, eğittiği kimseler de onun gibi onun izinden gider.

Ömer Arif

Eğitimci ister baba, anne veya öğretmen olsun, çocukların şahsiyetlerinin oluşumunda, eğilimlerinde, inançlarında değerlerinde ilk etkendir.

Eğitimci eğittiği kimseler için bir örnektir. O, nesillerin yetiştiricisidir. Eğer eğitimci hayırlı kimse olursa, eğittiği kimseler de onun gibi onun izinden gider. Bu sebepten dolayıdır ki başarılı bir eğitimci bu yüce vazifesini yerine getirmek için kendisini ehil kılan bir takım vasıfları kendisinde toplaması gerekir. Ey okuyucu kardeş! Şuna kesinlikle inan ki; bu sıfatların tamamını toplamak mümkündür ve bu sıfatlardan daha çoğu eğitimci, ilk muallim, hakiki toplum ve nefis âlimi, bizim örneğimiz, eğitim-öğretim ve hayatımızdaki bütün işlerdeki önderimiz, Efendimiz Muhammed Mustafa (sav) de mevcut idi.

Akıl ile alakalı bulunması gereken sıfatlar:

1-Çocukları eğitim ve öğretimde karşılaşacağı problemleri çözerek, yerli yerince uygulamasına yardım edecek bir zekâ kapasitesinin olması gerekir. Bu fikirler ve eşya arasındaki alakayı anlamayı, çabuk kavramayı, ani ortaya çıkan durumlarda güzelce hükmetmeyi içine alır.

2-İnce bir dikkatle ve sezgi ile donanması, öyle ki çocukları en güzel şekilde takip etmek, ilerlemelerini değerlendirmek, doğru ve uygun bir şekilde ilerlemelerine yardımcı olmayı fırsat bilmek ve onların ihtiyaçlarına uygun olan eğitim yollarını bulmak mümkün olsun.

3-Dini ilimlerdeki, lügatteki, toplumsal ve bilimsel temel mefhumları idrak edecek kapasite ve kabiliyete sahip olması.

4-Yenilik yapmaya, görüş ve işlevsel devamlılığa güç yetirebilmesi.

5-Öğrenilen bilgilerle, yaşanan hadiseleri birbirine irtibatlandıracak kapasiteye sahip olması.

Kişisel ve Toplumsal Sıfatlar

6-Çocukların hareketliliğinden en üst düzeyde faydalanabilmeli, onların hareketliliği hususunda onlara faydalı olmalı. İlmen tespit edilmiştir ki; sakin yapılı, karakterli eğitimci çoğu kez bu hassasiyeti çocuklara da taşır. Telaşlı ve huzursuz eğitimci de bu hissiyatlarını çocuklara taşır. Onların kişisel sıhhatlerine de bu olumsuz tesir eder.

7-Geniş ufuklu, İleri görüşlü, kabiliyetli ve çok farklı fikirlerle donanmış olması gerekir.

8-Çocuklarla beraber affedici, açık tabiatlı, rahatlatıcı, sakin ve kedisine güvenle muamele etmelidir.

9-Görüş ve işlerinde yeniliğe açık olmalı.

10-İlkeleri tatbikte ciddiyeti elden bırakmamalıdır.

11-Eğitimci, rolünü açık bir insan yaşantısı ile uygulamalıdır.

 12-Her pozisyona göre yüz hatlarını ve ses tonlarını en iyi şekilde kullanmalıdır.

 13-Çeşitli ihtiyaçlarını dikkate alarak çocuklarla beraber bir arkadaş ve kardeş gibi davranmalıdır.

14-Konumuna göre kendisine ve başkalarına hakkaniyetle güç yetirebilmelidir.

15-Öğrenmeye, devamlı gelişmeye özellikle de geniş bir eğitim kültürü elde etmeye arzulu ve hırslı olmalıdır.

16-Çocukları sevmeli, onlarla birlikte sabırla muamele etmeli, şefkat ve merhametli olmalı, özellikle de çocuklara ihtiyaç duymuş oldukları vakit müsamahası ile fırsatlar vermelidir.

17-Çocuklara karşı onların kişisel gelişiminde katı davranmamalı, yapmış oldukları güzel şeylere karşılık onlara övgü ve methiyede bulunmalıdır.

18-Çocuklarla birlikte en güzel alakayı temin etmelidir.

19-Şahıslara karşı ölçüyü kaçırmaksızın adaletle hükmedebilmelidir.

20-Çocuklara karşı akıllarına göre hitap, aktivitelerine göre tavır sağlayabilmelidir.

21-Çocuklar arasındaki kişisel farklılıkları anlayabilmeli bu değişik farklılıkların normal olduğunu bilmeli ve hepsini tek tip olmaya zorlamamalıdır.

22-Çocuğun davranışlarının isyankâr ve söz dinlemez olduğu noktasında düşünmeyip onların yardıma ihtiyaç hissettiğini anlamalıdır.

23-Çocukları ilerlemeleri noktasında teşvik etmeli, desteklemeli ve pozitif hızlarını düşürmelerini istememelidir.

24-Kendini çocukların yerine koyabilmelidir.

25-Olgun, sabırlı, gönlü geniş olup kinini yutabilmeli ortaya çıkan sebeplerden dolayı da çocuklara kızmamalıdır.

26-Çocuklarla beraber kabalıktan uzak yumuşak bir muamele yapmalıdır. Peygamber Efendimiz (sav) buyuruyor ki: “Allah rıfk(yumuşaklık) sahibidir. Rıfkı sever katı ve kabalığa vermediği şeyleri rıfka verir.”

Kendinde Örnek Olma Sıfatlarının Toplamalıdır

27-İstikamet üzere fikir sahibi olmalıdır. Hayır ifade eden faziletleri bilmeli ve onların güzel bir örneği olmalıdır.

28-Sözünden önce davet etmiş olduğu güzel prensipler, faziletler ve gerekli güzelliklerin uygulayıcısı ve ahlaki temsilcisi olup, ahlak ve ahlaksızlığı birlikte yapmaktan uzak olmalıdır.

29-Talep etmiş olduğu şeylerin meşru şeyler olması ve insanların güç ve kuvvet yetireceği şeyler olmasıdır.

30-Öğretmeye, öğrettiklerini alıştırma yapmaya yönlendirmeye güç yetirebilmeli ve bunların hepsini samimiyet ve ihlâsta yapılmasının temin etmelidir.

Henüz yorum yapılmamış.

* İşaretli tüm alanları doldurunuz.