Sosyal Medya

SİYASET

NATO'nun yeniden toparlanışı

Avrupa apar topar NATO'ya (ABD) koruması için tekrar yalvarmakta.  NATO üyesi olmayan birçok ülke NATO'ya girmek için çaba sarf etmektedir.  ABD parasını aldığı Avrupalı devletlerle Nato'yu yeniden canlandırmakta. Söz sahibi ABD ve İngiltere olmakta.

Ebu Masum Mücahit


Kuzey Atlantik Birliği ( NATO)  İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ABD'nin öncülüğünde Avrupa'da yeni bir savaşın çıkmasını önlemek için kurulmuştur.  ABD 1.ve 2. Dünya Savaşı'nda savaşa sonradan müdahil olmuş ve Avrupa'da dengeleri sağlayarak İngiltere ve Fransa'nın galip gelmesini sağlamıştır. Avrupa' da yeni bir savaşın çıkmaması ve Avrupanın kontrol altında tutulması için kurulur. Bunu önceki ABD Başkanı Trump çok açık bir şekilde ifade etmekte.  4 Nisan 1949 yılında 12 ülke tarafından kurulmuş üye sayısı bugün 30'u bulmuştur.  Merkezi Belçika'nın başkenti Bürüksel'dir .


NATO'ya üye ülkeler Dünya savunma sanayisinin %70'ini harcayan ülkelerdir.  NATO önce siyasi bir birlik olarak kurulmuştur.  Sonra askeri bir savunma birliğine. Bunu bugün daha iyi anlayabiliyoruz. 
İkinci Dünya Savaşı'nda Dünya galip devletler ve onların sponsoru çok uluslu firmalar tarafından yeniden paylaşıldı. Mağlup devletlerin bir daha başkaldıramayacakları bir sistem kuruldu . Avrupa'nın kendi kendisiyle çatışmaması için de NATO'nun kurulduğunu görmekteyiz. Devletler bu sistemden taviz verecekleri vakit sistem kurucuları tarafından bedeller ödettirilmektedir. Ve  yeniden dizayn edilmektedir.

Avrupa'nın hizaya getirilmesini  Ukrayna - Rusya savaşında daha belirgin olarak görmekteyiz. İngiltere, Fransa  ve Almanya kıta Avrupa'sına Rusya ve Ukrayna üzerinden büyük dersler vermektedir. (Daha önceki yazımıza, Ukrayna savaşına bakalım. ) Putin elindeki çantayla Avrupa'yı tehdit etmekte. Ordularını dört bir koldan Ukrayna'ya saldı.  Avrupa apar topar NATO'ya (ABD) koruması için tekrar yalvarmakta.  NATO üyesi olmayan birçok ülke NATO'ya girmek için çaba sarf etmektedir.  ABD parasını aldığı Avrupalı devletlerle Nato'yu yeniden canlandırmakta. Söz sahibi ABD ve İngiltere olmakta. Güçlenen İngiltere (Roltşilt) zayıflayan  Feller ve Kıta Avrupa'sıdır.

İngiltere  ABD taşeronu Rusya aracılığıyla galip gelmiş durumdadır.  Dün Avrupa ordusu sözünü söyleyen Fransa bugün NATO' nun kapısından ayrılmamaktadır. Arap baharında İngiltere ve Fransa'nın arasının açılmasının yansımalarını bir NATO üyesi olan Türkiye'nin Suriye'deki terör örgütleri tarafından tehdit edilmesi ve Türkiye'ye sık sık füze bataryalarının düşmesi, Almanya'nın bizdeki bataryalarını aktifleştirmesi gerekirken NATO'nun  bataryaları çekmesi, Avrupa'nın ayağına sıkması anlamına geldiğini görüyoruz. Libya savaşı sırasında NATO üyesi Fransa ve Almanya'nın Türk gemisine baskın vermesi aslında Avrupa ordusunu canlandırma çalışmaları idi. İngiltere ile hareket eden Türkiye' ye gözdağı ve NATO'nun dağıtılması için adımlardı. Bu çalışmalar sistemin kurucusu, 21. yüzyılının büyük sömürgecisi ABD ve İngiltere'nin köhnemiş Avrupa'yı yeniden dizayn etme hareketini başlatmıştı. Trump seçilir seçilmez köhnemiş Avrupa derken Fransa'yı kastetmekte, Feller 'i ifade etmekte idi. Rusya yı destekleyen İngiltere'nin, el altından ABD'nin Rusya aracılığıyla dün olduğu gibi bugün de Avrupa'yı dize getirme hareketleridir.

Nitekim NATO müslümanların şimdiye kadar hiçbir hakkını korumamış, sömürgeci İngiliz,  jandarması ABD'nin çıkarları için bahanelerle İslam ülkelerini kuşatmıştır. Dün beraberce yağmalayanlar bugün birbirini yemekte. Biz İslam toplumları acilen bir araya gelip Müslümanların haklarını koruyacak bir askeri birlik oluşturmamız gerekiyor.  İslamı ve Müslümanları NATO ve BM'nin inisiyatifine bırakmayalım. Kafirlerin müsadere ettiği kadar İslamı yaşamayıp Allah'ın istediği İslamı yaşayalım. İslam birliğini gelin hemen kuralım.  Yoksa bunlar tekrar anlaşıp bizim üzerimize saldırabilirler. Bazıları için kriz, biz Müslümanlar için fırsat olur inşallah.

Biz kendi hakkımızdaki hükmü değiştirelim ki Allah bize güç ve dünya iktidarını versin. Ey İman edenler yeniden iman ediniz.

Henüz yorum yapılmamış.

* İşaretli tüm alanları doldurunuz.