Sosyal Medya

SİYASET

2. ELİZABETH'İN ARDINDAN

Ebu Masum Mücahit
 
Ölülerinizi hayırla yad ediniz. Ama 2. Elizabeth bizim ölümüz değil. O kendisini hep üst perdeden gören İngiliz kraliyet ailesinden. Ama bize onu kötülemek bir şey kazandırmaz. İnsanın unutmaması gereken bir şeyi hatırlatmak için bu yazıyı kaleme alıyoruz. Ne kadar asil olsan da dünyanın en varlıklı ailesinden olsan, en uzun ömürlü olsan, en uzun süre insanları yöneten de bir gün hesap vakti gelecektir.

Kimilerine göre zarafetin kimilerine göre sömürünün temsilcisi 2. Elizabeth 70 yıllık iktidarını 8 Eylül 2022'de ölerek tamamladı. Dünyada en uzun süre iktidarda kalan kraliçelerden biri idi. Güneş batmayan sömürge ülkesi İngiliz Kraliyet ailesinin başı,  İngiltere'nin kraliçesi hayata gözlerini yumdu. Kraliçenin ölümü ardından farklı görüşler dünya gündemine oturdu. Kimi, İngiliz kraliçesinin naif bir hanımefendi olduğunu söyledi, kimi onun için gözyaşı döktü, Umre yapan insanlar bile oldu onun adına. Kimi ise yaptığı katliamları, İngiltere'nin onun zamanında işgal ettiği ülkeleri, bu ülkelerde dökülen gözyaşını gündeme getirdi. Nijerya doğumlu ABD'li PROF. UJU AUNYA ‘’Ailemin yarısını katlettiniz, diğerlerini yerinden ettiniz (1960 lı yıllar) bir soykırıma neden olan birine nasıl iyi dileklerim olur?’’ demiştir.
 
İngiltere'nin Afrika ülkelerinden soykırım için özür dilemesi gerekir. Kraliçe yaptıklarından hiç pişman olmadı. Kraliçenin ölümünden sonra hem Güney Afrikalılar hem de Hindistanlılılar yüksek sesle tacındaki elmasların bu ülkelerden çalındığını onun için geri verilmesi gerektiğini söylemeye başladılar.  Kenyalılar İngilizlerin öldürdüğü sonra başını kesip Londraya götürdükleri krallarının başını istedi. Sahi kraliçe ölene kadar niye hiç gündeme gelmedi, insanlar niçin eleştirmediler İngiltere ve Kraliyetin yaptıklarını?

Kraliçenin ölümüyle İngiliz milletler topluluğuna mensup olan ülkelerde birlikten ayrılma gibi sesler yükselmeye başladı. Jamaika bunlar içinde en gür ses çıkaran ülke. Sanki bağımsız olsalar hakikatte bağımsız olacaklar. Babüşşarktan ayrılalı 60 sene oldu. Kraliçe ölünce en uzun yası bu ülkeler tuttu. Ülkeler bağımsız, kafa ve beyinler köle. Ürdün 7 günlük yas ilan etti, Lübnan, B.A.E., Kuveyt, Bahreyn 3 günlük; Pakistan, Hindistan bir günlük yas ilan etti. Öyle ki İngiltere yıllarca bu ülkeleri sömürmüş kan ve gözyaşı bırakmış olmasına rağmen. Jamaika bağımsız olsa ne olur ki? Bedenler beyinlerle hürleşir. Bağımsız ama beyinden bağımlı olurlar. Beyin kelime-i şahadetin anlamını bilerek hürleşir.

 İngiltere dünyada Güneş batmayan imparatorluk olarak bilinir. Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda …  gibi 14 ülke İngiliz Kraliyet ailesine bağlı ülkeleri oluşturur. Bu ülkelerin başbakanları var fakat İngiliz Kıraliyetinin atadığı genel valilerle yönetilir. Dünyaya güya demokrasi dağıtan, özgürlük dağıtan, dünyadaki eğitim sistemini belirleyen ve eğitim sistemlerinde demokrasiden dem vuran İngiltere krallıkla yönetilir.  Ancak köleleşmiş beyinler, idrakları olmayan insanlar, ferasetten uzak olanlar, bedenleri ülkelerinde beyinleri sömürülen ülkelerde olan insanlara göre İngiliz Krallığı veya kraliçesi sadece temsilidir. Hakikatte böyle midir?  Sömüren ülkelerde krallık sömürülen ülkelerde demokrasiyi görmekteyiz. Ne zaman ki bu demokrasi halkın menfaatlerine bir çalışma yaparsa sömürgecilerin bu durum işlerine gelmez o zaman demokrasiyi korumak için dünyanın hakimi olan İngilizler ve onun destekçisi ülkeler tarafından kurulmuş olan ordular darbe yaparlar ve tekrar demokrasi hayatına devam eder.  Ülkelerini ezmeye ülkelerin doğal kaynaklarını sömüren krallıkla yönetilen ülkelere taşımaya devam eder.  İngiltere krallıkla yönetilir, İspanya krallıkla yönetilir,  Hollanda da krallıkla yönetilmekte, Belçika da krallıkla yönetilmektedır. Demokrasi ihraç eden ülkeler dünyada hem doğal kaynak sömürüsü, hem kültür sömürüsü yaparlar. Bu sömürgenin ifadesini açıkça kültür değişimini İngilizcenin dünyada en fazla konuşulan dil olmasında görebiliyoruz.  İngilizler geldikleri yerdeki insanları önce kendilerine benzetmek için dil eğitimi yaparlar ve bu dil eğitimi ile beraber insanlar artık bir İngiliz gibi düşünmeye başlar.  Demokrasi savunucuları,  özgürlük savunucuları olurlar.  Hakikatte İngiltere'nin öne çıkardığı  demokrasi de basının seçmiş olduğu insanların yine basının iyi olarak göstermiş olduğu Batı yanlısı Batı'nın çıkarlarını koruyan insanların başa geldiklerini görmekteyiz. 

İngiltere kraliçesi veya kralı güya temsiliymiş,  yönetimde hiçbir etkisi yokmuş. Etkisi  olmayan bir kraliçenin ölümünü önce İngiltere başbakanı mı açıklar, yoksa İngiliz Kraliyet Sarayı'ndan mı açıklama gelir?  İngiliz Kraliyet ailesinin başı olan krallar ve kraliçeler Hristiyanlığın Anglikan kilisesinin  başıdır. Kutsaldır, dokunulmaz ve tartışılmaz. Onlar  masum olmasından dolayı Anglikan  mezhebine mensup olan insanlar ona karşı sınırsız bir saygı duyarlar. Bundan dolayı İngiliz Kraliyet ailesine krallarına veya kraliçelerine sömürge ülkelerinde halk desteği tam olur. İyilik krallara kötülük başbakanlara yazılır.  İngiliz Kraliyet ailesi Britanya'nın, Kanada'nın,  Avusturya'nın, Yeni Zelanda topraklarının diğer ve 23 ülkenin topraklarının sahibidir. İnsanlar özel mülkiyet hakkı ile bu topraklara sahip olabilir. İrtifak hakkı ile sahip olabilirler. Denizlerden elde edilen bütün gelirler İngiliz Kraliyet ailesinin gelirleridir. Kraliyet ailesi dünyanın en zengin ailesidir. İngiliz Kraliyet ailesinin hiçbir mensubu hiçbir ülkeden pasaport almaz pasaportsuz dolaşma hakkına sahiptir. İngiliz Kraliyet ailesini hiç kimse yargılayamaz. Hiçbir mahkeme bir üyesini yargılayamaz. Hesap soramaz.

İngiliz Kraliyet ailesi veya İngiltere devleti ile ilgili hiçbir devletin hiçbir kaynağında resmi kaynaklarda olumsuz bir ifade bulunmaz. Savaşa girdiği ülkelerin kitaplarında dahi onların aleyhinde hiçbir şey yazılmaz. Osmanlı Devleti 1. Dünya Savaşı'nda İngiltere ve Fransa ile savaşmış birçok cephede İngiltere'yi yenmiştir.  Irak cephesinde Kafkas cephesinde İngiltere'yi yenilgiye uğratmıştır.  Ama hiçbir kaynakta İngiltere'nin aleyhinde bir ifade bulunmaz. İngiltere yüzlerce yıl Osmanlı hakimiyetinde olan Babuş şarkta özellikle bazı Arapları yanına alarak Osmanlı ile savaşmış ama  birçok Arap kabilesi Osmanlının yanında yer almış.

Yıllarca Batıcı Türk kaynaklarında özellikle Arapların Türkleri arkadan vurduğu, Batıcı Arap kaynaklarında ise özellikle Osmanlının Arapları sömürdüğü yazılmıştır. Sömüren ülke Osmanlı olsaydı 500 sene Orta Doğuda kalmasına rağmen konuşulan dil Türkçe olurdu. Bugün Orta Doğu'nun birçok ülkesinde konuşulan dil İngilizcedir. Birinci dil olmasa da ikinci dil İngilizcedir.

İkinci Elizabeth öldü. 2. Elizabeth dünyada en fazla müslüman öldüren liderlerdendir. Belki Cengiz'den fazla insan öldürmüştür. 70 yıllık iktidarı döneminde birçok İslam ülkesi yağmalanmış her yağmalanan ülkede milyonlarca insan öldürülmüştür. Doğrudan öldürülenlerin dışında arkada bıraktığı fitneden, fesattan, iç çatışmadan ölenler daha fazladır.  İşte Irak Savaşı,  Afganistan'ın  işgali, Libya'nın işgali, Büyük Ortadoğu Projesi hepsi Elizabeth döneminde olmuştur. Bunlar onun zamanında olurken  Elizabeth'in ölümüne özellikle halkı Müslüman olan birçok ülkenin lideri katılmış. Halbuki kendi ülkesinin liderlerine böyle saygı göstermeyen toplumlar veya devletler özellikle İngiliz kraliçesine saygı göstermiştir. Müslüman öldürmesine rağmen beyinler kiralandığı için kraliçenin ölümünü duyan bazı Müslüman geçinenler onun için Umre düzenlemekte. Birçok İslam ülkesinde bayraklar yarıya indirilmiş,  bir günlük, iki günlük, dört günlük yaslar ilan edilmiştir.  Kendisine saygı göstermeyen bu insanlar kendisini sömüren insanlara o şekilde destek vermiştir.  Beyinleri  köleleşen insanlar mankurtlaşmışlar ve cellatlarına aşık bir şekle gelmişlerdir.

Sahi kraliçenin cenazesinde niçin keçi kafası vardı? Niçin cenaze önce İskoçya'ya kaldırıldı? Acaba kraliçe iki ay önce mi öldü? Bunlar cenaze ile ilgili belli olmayan sorular. 

Krallık, sultanlık tartışması yapmamalıyız. Çünkü İslam'da krallıktan, sultanlıktan, demokrasi ile yönetilmekten bahsedilmez. Allah ve Resulü ayet ve hadislerde sürekli adaletli olmanın en büyük ibadet olduğunu vurgulamaktadır. Bir Bir saatlik adalet yetmiş yıllık ibadetten hayırlıdır efdaldir.

1 Yorum

  1. mustafa O

    Eylül 22, 2022 Perşembe 10:30

    Şahane bir bilgilendirme yazısı olmuş. Elinize sağlık. Türkiyemizden ve dünyadan bir çok insanın okumasını dilerim.

* İşaretli tüm alanları doldurunuz.