Sosyal Medya

SİYASET

TÜRKİYE - YUNANİSTAN SAVAŞI MI ÇIKIYOR?

Ebu Masum Mücahit
 
Türkiye-Yunanistan arasındaki sorunlar, Osmanlı Devleti'nin 500 yıl yönettiği Yunanistan’ın Müslümanların elinden çıkması ile başladı. Tamamen dış destekli olarak özellikle İngiliz Fransız ve Rusya'nın desteğiyle 1828'de Yunanistan'ın kurulduğunu görmekteyiz. Yunanistan’ın kuruluşunda “Mora katliamı” diye bildiğimiz 3 günde yaklaşık 40.000 Türk katledilmişti. Bu katliamı yapanlar düne kadar Osmanlının aman verdiği, yurt verdiği, ekmeğini bölüştüğü Rumlardı.  Katliam üzerine kurulmuş olan bir devlettir Yunanistan. Kendi halklarıyla kurulmamıştır. Osmanlı-İngiliz, Rus Savaşı'nda bunların desteği ile kurulmuş. Günümüzde de Yunanistan’a bu desteği Fransa ve Almanya devam ettirmektedir. Yunanistan Batı’nın şımarık çocuğudur.

I.Dünya Savaşı sırasında Osmanlının içeriden hainlerin eliyle yıkılması toprak kaybetmesine neden olmuştu. Türkler içerideki hainlerle uğraşırken Yunanistan bundan faydalanıp birçok Türk toprağına el koymuştu. Yunanistan özellikle 1920'lerde İngiliz ve Fransız desteği ile Anadolu'yu işgal etmeye başlamış, asırlarca beraberce yaşadığı, ekmeğini yediği insanlara büyük zulümler yapmış, girdiği bölgelerde toplu katliamlara girişmiştir. Hala Anadolu’daki halk bunun trajedisini yaşamakta, çok ahlaksız biri için “Yunan veya Rum tohumu” ifadelerini kullanmaktadır.

Yunanistan'ın hem kurulurken hem de I. Dünya Savaşı sırasında yapmış olduğu zulümler özellikle Türk devletinin kurucuları tarafından unutulmuş Yunan devlet yöneticileri ile çok sıkı bir ilişki içerisinde bulunmuşlardır. Yunan devlet yöneticileriyle sıkı ilişki içerisinde olmaları, topraklarının önemini unutmaları Yunanistan'a taviz vermelerine neden olmuş hatta Lozan Anlaşması’nda Yunanistan’dan alacakları savaş tazminatını bağışlamışlardır. (İsmet İnönü) Özellikle kıta sahanlığı sorunu çözülmemiş, Ege Adaları diye bildiğimiz yaklaşık 3.000’e yakın ada Yunanlılara terk edilmiş, uluslararası anlaşmalarda silahsız olması gereken adaları Yunanistan silahlandırmış. Silahlanmasına sessiz kalınmıştır. Yunanistan Batı’dan aldığı destekle sürekli olarak Osmanlının ve Türklerin haklarını ihlal etmiş ve Türkiye Cumhuriyeti döneminde Yunanistan ile Türkiye çoğu zaman sorunlardan dolayı savaşın eşiğine gelmiştir. Kıbrıs'ta Türklere katliam ve zulümler artınca 1974 yılında Türkiye Kıbrıs'a çıkarma yapmış Kıbrıs'ın yarısını Yunanlılardan temizlemiş ve 1800’lü yıllardan beri ilk defa toprak kazanmıştır.

Ara sıra sorunlar çıksa da 2010 yılından sonra Türkiye ile Yunanistan arasındaki sorunlar tekrar tırmanmaya başlamıştır. Bu sorunların 2010’lu yıllardan sonra tırmanışa geçmesinin nedeni Yalta Konferansı’nda dünyayı paylaşan İngiltere ve Fransa’nın çatışmasının bölgeye yansımasıdır. İngiltere'nin Breksit ile Avrupa'dan ayrılması dönüm noktasıdır. İngiltere (Roltşilt ailesi) ile Fransa (Rockefeller ailesi) arasındaki mücadelede Türkiye, İngiltere'nin yanında yer almış Yunanistan ise Fransa'nın yanında yer almıştır. Akdeniz havzasında Türkiye ile 12 yıldan beri büyük mücadeleler içerisine girmiştir. Bu mücadelenin başında Libya olayı gelmektedir. NATO'da olmasına rağmen Türkiye’nin Akdeniz’de uluslararası sulardaki bir gemisi Yunan, Alman ve Fransız subayları tarafından NATO gemisi tarafından durdurulmuştur. Geminin durdurulma nedeni; Libya'da, İngiltere-Fransa çatışmasının Türkiye'ye yansımasıdır. Libya'da Trablusgarp Hükümeti ile Türk Hükümeti arasında anlaşmanın sağlanması Yunanistan'ın mağlup olmasına neden olur.  Doğu Akdeniz'deki gaz aramaları İsrail ve Mısır'ın Fransa ile beraber hareket etmesi Türkiye'yi Doğu Akdeniz’de yalnız bırakmıştır. Bu ittifak 2021 yılında Roma'da Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Bayden'ın görüşmesi, Doğu Akdeniz ülkeleri ile arası düzelmeye başlayan Türkiye'nin Yunanistan'ın yalnızlaşmasına ve Doğu Akdeniz'de mücadeleyi kaybetmesine neden olmuştur. Fransa'nın gazıyla hareket eden Fransa'nın şımarık çocuğu Yunanistan boş durmamış yine Ege adaları ve fır hattı sorunu ile Türkiye'yi sürekli meşgul etmeye devam etmiş. Yöneticilerinin provokatif açıklamaları Türk yönetimi ile Yunan yöneticilerinin karşı karşıya gelmesine neden olmuş. Türk yöneticilerinin sürekli Yunanistan'ı itidale çağırmasına, akıllı olup tarihten ibret alması gerektiğini söylemesine rağmen Yunanistan hoyratça açıklamalarına ve tacizlerine devam etmektedir. Türkiye bir yandan Yunanistan'ı itidale çağırırken bir yandan da herhangi bir olasılığa karşı uluslararası kamuoyunu bilgilendirmekte, bir yandan da savaş hazırlıklarını devam ettirmektedir. Özellikle hava kuvvetlerini güçlendirmek için müttefik olduğu ülkelerle İHAlarla, SİHAlarla desteklemektedir. Basına düşen bir haber de bunu doğrulamakta. Katar'ın 36 adet beşinci nesil uçağı, helikopteri ve nakliye uçağı Türkiye'nin kullanımına bırakılmıştır.

Yunanistan’ın bu şekildeki tahriklerine devam etmesi genel seçime hazırlanan Türkiye'nin iç siyasetteki işini kolaylaştıracak aynı zamanda uluslararası savaşta İngiltere'nin galip gelmesine Fransa'nın mağlup olmasına neden olacaktır. Türkiye, Yunanistan ile Ege adalarından dolayı kıta sahanlığı ve fır hattı sorunundan dolayı  savaşa girdiği vakit; insan üstünlüğü, teknoloji üstünlüğü ve coğrafi üstünlükle Fransa ve Yunanistan'ın mağlup olması Ukrayna üzerinden Fransa ve Almanya'yı mağlup eden İngiltere'nin galibiyetini artıracak Fransa ve Almanya daha zor duruma düşecektir. İngiltere'nin desteklediği Rusya, Fransa yanında yer alan Ukrayna ile arasındaki savaş Donbas bölgesinden dolayı çıktı. Rusya Donbas’ı aldı Odesa'yı aldı, Ukrayna'nın topraklarının üçte birini işgal etti. Bu gün her ne kadar Rusya zor durumda gibi görünse de aslında İngiltere ve ABD ile gizlice anlaştığı topraklara geri dönüyor. Özellikle Donbas ve Odessa Rusya'da kalıyor. Fransa ve Almanya ekonomik olarak zor durumda kalıyor ve yalnızlaşıyor ve enerji dar boğazına giriyor. Yunanistan'ın mağlubiyetiyle Fransa biraz daha zorlanacak yine bu savaşta özellikle Afrika’daki Fransız sömürgelerini tek tek alması, Rusya’nın İngiltere'nin yanında yer alıp ödüllendirilmesi gibi Türkiye de Ege adalarının bir kısmını alarak ödüllendirilmiş olacak. 2023 seçimlerine giren Türkiye'de iktidarın galip gelmesine neden olacaktır.

Görünürde bu mücadeleyi her halükarda insan, lojistik, teknolojik ve askeri üstünlüğü olan Türkiye kazanacak. Ama bu savaş ve mücadeleyi tamamen Türkiye planlayıp yapsa daha etkili olacaktır. Dün çıkarlarına geldiği için Yunanistan’ı üzerimize salanlar, bağımsız olmasını sağlayanlar, katliamlarına ortak olanlar bu gün bizim yanımızda yer alıyor gibi görünüyor.

Henüz yorum yapılmamış.

* İşaretli tüm alanları doldurunuz.