Sosyal Medya

SİYASET

AVRUPA’DA AŞIRI SAĞIN YÜKSELMESİ

Ebu Masum Mücahit 

2020’li yıllarda sağcılık Avrupa’da hızla yükseliyor. Sağcılık gibi uç akımlar genellikle kriz dönemlerinde artış göstermektedir. Bu kriz dönemleri ekonomik, siyasi ve bireysel olabilir. 2018 yılından sonra ekonomik kriz dünyada kendini göstermeye başlar ama özellikle 2019’da Covitle beraber ekonomik kriz Sosyal krize, 2021’den sonra ise bireysel krize dönüşür.


 2010’dan sonra dünyayı sömürmekte anlaşan güçlerin aralarında çıkan anlaşmazlık önce kendi iç mücadelelerini artırmış, bu savaş Ukrayna - Rusya savaşı ile gün yüzüne çıkmıştır.  Sömürgeci Avrupa ülkelerindeki bu mücadele ülke halklarında da yankı uyandırmaya başlamış, halk sorunlara keskin, net, anlaşılır çözümler üretmeye başlamıştır. Bu çözüm üretmeyi Avrupa’da biz sağcılık olarak görmekteyiz. ABD’nin önceki başkanı Trump bir sağcı idi. Konuşmaları alışkın olmadığımız bir Avrupalı konuşmaları idi, biz onun konuşmalarını garipsemiştik. Deli, dobra, ne konuştuğunu bilmiyor demiştik. Ama Trump Batı’daki sağ anlayışa sahip biriydi, fikirleri net ve kısaydı. Trump göçmenlere karşı ABD merkezli düşünüyor, dünyayı değil ABD’de var olmak istiyor, küreselci ve iklimcilerle mücadele ediyordu. Bu onun sağ düşünceye sahip olmasındandı.


 Avrupa’daki sağcılık nedir o zaman? Bizdeki sağcılıktan farklı. ( İslam dünyasında sağcılık ) Eskiye, İslam öncesi döneme gitme, dinî referanslardan uzak olma gibi anlaşılır. 20 yy.da çıkmış olan modernist (ahlak kavramından uzak) yaşam şeklini ifade ederken Avrupa’da sağcılık;
Dini referans almaya,
Geleneklere önem vermeye,
Müslüman düşmanlığı,
Göçmen düşmanlığı,
Sömürgecilik karşıtlığı,
Vatan sevgisi,
LBGT’ye kaşı çıkılması,
Genel ahlak söylemi,
Avrupa birliği karşıtlığı,
Aileye önem verilmesi,
Gelecek planlaması…
Gibi düşünce ve ana fikirlere sahipler. Bunu en iyi İtalya’da seçimlerde birinci parti olarak çıkan Giorgia Meloni’de görmekteyiz. Meloni Fransa’ya ateş püskürüyor, sömürgeci olduğu için Afrika’yı yağmalayıp göçmenlerin Avrupa’ya akın etmesini buna bağlıyordu. Meloni’nin açıklamaları, konuşmaları aynı Donalt TRUMP gibiydi. Fransa - İngiltere rekabetinde bu durum İngiltere’yi güçlendirirken Fransa’yı sıkıntıya sokup köşeye sıkıştırmakta.  Sağcılığın Avrupa’da yükselmesi Avrupa’daki göçmenler açısından gelecekte büyük problem olabilir. Özellikle Avrupa sağcılığının İslam düşmanlığı üzerine olması da Avrupa’da yaşayan Müslüman göçmenler için de problemlerin başlayacağı anlamına gelmekte.


Aslında Avrupa sağcıları ile Müslümanların fikirleri birçok noktada örtüşmekte. Avrupa putperestleri Paganistler ile kural tanımayan çok uluslu şirketler dünyayı fesada boğarken, ekini ve nesli yok etmeyi planlarken Avrupa’da yükselen bu akım İslam dünyası için şer gibi gözükse de hayra neden olabilir. Küresel şirketlerin düşünceleri bunlar eliyle durdurulur. İnsanlar, hayvanlar, doğa bu gözü dünya hırsından dönmüş vampirleri durdurabilirler. Allah bazen kâfirlerin eli ile Müslümanlara ve İslam’a yardımcı olur.


ABD, Fransa, İsveç, İspanya, Belçika, Hollanda ve Almanya’da sağ akım hızlı bir şekilde yükselmekte. Fransa ve Almanya’nın başını çektiği AB için tehlikeli bir durum ortaya çıkıyor. AB dağılabilir.  Küreselci, kural ve ahlak tanımayan, tanrısı para olan şirketler için yeni bir sıkıntı olabilir. Bu durum İslam dünyası için bir kurtuluş vesilesi olabilir. Batı’da sömürüye karşı seslerin yükselmesi, aileyi yok etmek isteyen putperestlerle mücadelenin başlaması, çok uluslu şirketlerin iflası veya yeni bir savaşın çıkması ihtimaller dâhilinde. Bu savaş çıkmadan İslam dünyası kendi içinde toparlanmalı, fikir birliğini, hareket birliğini sağlamalı ve sonunda güçlü bir siyasi birliktelik oluşturulmalıdır. Gelecek asır Müslüman dünyasının asrı olur. Yeryüzünde adalet hâkim olur. Avrupa’da yaşayan Müslümanlar aralarındaki ilişkileri kuvvetlendirmeli, sivil toplum kurumlarını artırmalı, kendi aralarındaki farklılıkları görmezden gelerek daha güçlü durmalılar. Yoksa yarın çok geç olabilir.

Henüz yorum yapılmamış.

* İşaretli tüm alanları doldurunuz.