Sosyal Medya

İSLAM

İMAM ŞAZELİ'DEN ÖĞÜTLER

Ömer ARİF

 
Şu övgüye layık sıfatlara sarıl ki dünya ve ahiret saadetine nail olasın.
Kafirlerden hiçbir kimseyi dost edinme.
Müminlerden de hiçbir kimseyi düşman edinme.
Ahiret yolculuğu için takva azığı edin.
Kendini yarına  ölülerden say.
Allahu Tealaya Vahdaniyet ile Rasulüne de risalet ile şahitlik et.
Az bile olsa Salih amel sana yeterlidir.
Allaha, meleklerine, peygamberlerine ve ahiret gününe inandım de.
 
Her kim bu övülmüş sıfatlara sarılırsa Allahu Teala o kimseyi dünyada ve Ahirette dört şeyle mükafatlandırılır.
Dünyada vereceği mükafatlar:
1-Sözde doğruluk
2-  Amelde ihlas.
3-Yağmur gibi rızık.
4-Şerlerden korunma.
Ahirette vereceği mükafatlar:
 1- Büyük bağışlanma.
 2- Allah’a yakın kullardan olma.
 3- Me’va cennetine girme.
 4- Cennette yüksek derecelere nail olma.
İmam Şazelinin  tavsiye buyurduğu dua ve sureler:
 
Sözünde sadık olmak istersen çokça  Kadr süresini oku.
Yağmur gibi rızka nail olmak istersen Felak süresini çokça oku.
İnsanların şerrinden korunmak istersen Nas süresini çokça oku.
Bütün hayırları çekmek, rızkın devamını ve bereket istersen
“Bismillahirrahmanirrahim El-Melikil Hakkul Mübin hüve ni’mel Mevla ve ni’men nasir” duasını oku. Vakıa ve Yasin sürelerini de oku.
Allah’ın seni her türlü sıkıntı ve darlıktan kurtarmasını ve hiç beklemediğin yerden sana rızık göndermesini istersen istiğfara yapış.
Korktuğun şeylerden emin olmak istersen şu duayı oku:
“Euzü bi kelimetil-lahittammeti min gadabihi ve ikabihi ve min şerri ibadihi ve min hemezatiş şeyatın ve en yahdurun”.
Anlamı: Allah’ın gazabından, cezasından, kullarının şerrinden, şeytanların vesvesesinden ve yanımda bulunmasından Allah’ın tam kelimelerine sığınırım.
Sema kapılarının açılıp ettiğin duanın kabul edilmesini istersen müezzinin ezanına iştirak et.
Sana sıkıntı veren şeylerden kurtulmak istersen şu duayı oku:
”Tevekkeltü alel hayyillezi la yemutü ebeden vel hamdü lillahillezi lem yettehiz veleden velem yekün lehü şerikün fil mülki ve lem yekün lehü veliyyün minezzülli ve kebbirhü tekbira
Anlamı: Hiçbir zaman ölmeyen diriye dayandım ve hiç çocuk edinmeyen mülkünde ortağı olmayan acizlikten dolayıda yardıma muhtaç olmayan  Allah’a hamd olsun. Onu yücelt
Gam keder ve sana gelen korkulardan kurtulmak istersen
 
ما أصاب أحدًا قطُّ همٌّ ولا حَزَنٌ فقال اللهمَّ إني عبدُك ابنُ عبدِك ابنُ أمَتِك ناصيَتي بيدِك ماضٍ فيَّ حُكمُك عَدْلٌ فيَّ قضاؤُك أسألُك بكلِّ اسمٍ هو لك سميتَ به نفسَك أوْ علَّمْتَه أحدًا مِنْ خلقِك أو أنزلته في كتابِك أو استأثرتَ به في علمِ الغيبِ عندَك أنْ تجعلَ القرآنَ ربيعَ قلبي ونورَ صدري وجلاءَ حُزني وذهابَ هَمِّي إلا أذهب اللهُ همَّه وحُزْنَه وأبدله مكانه فَرَجًا قال : فقيل : يا رسولَ اللهِ ألا نتعلمُها فقال : بلى ينبغي لِمَنْ سمِعها أنْ يتعلمَها
    Anlamı:
"Ey Allahım ben senin kulunum (yarattığın) bir erkek ve bir kadının oğluyum. Perçemim senin elindedir. Benim hakkımda senin hükmün geçerlidir. Benim hakkımda vermiş olduğun hükümde sen adilsin. Allahım kendini isimlendirdiğin veya kitabında indirdiğin veya yarattıklarından bir kimseye öğrettiğin veya kendi katında gayb ilminde tuttuğun isim hürmetine yüce Kur’anı kalbimin neşesi ve baharı sadrımın nuru, üzüntümün cilası, gam ve kederimin gitmesinin sebebi kılmanı senden istiyorum .
 
Allah'ın, en küçüğü üzüntü olan doksandokuz hastalığını gidermesini istiyorsan
" لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم "
"La havle vela kuvvete illa billahil aliyyil Azim" zikrini çokca oku.
Sana isabet eden bir musibet sebebiyle  sevap kazanmak istersen
إنا لله وإنا إليه راجعون
“inna lillahi ve inna ileyhi raciun de”.
Gam ve kederinin gitmesini, borcunun ödenmesini istersen şu duayı oku:
: اللهم إني أعوذ بك من الهمِّ والحزن، والعجز والكسل، والجبن والبخل، وضلع الدَّين، وغلبة الرِّجال"
Anlamı:
Allahım üzüntü ve gamdan, acizlik ve tembellikten, korkaklık ve cimrilikten, altından kalkılmayacak borçtan, ve düşmanların tasallutundan sana sığınırım.
Kalbininin  ölmemesini istersen her gün 40 defa “يا حي يا قيوم لا اله الا انت” zikrini oku.
Kalbin selametini temin edecek ameller:
Huşu ve huzuru elde etmek istersen gereksiz bakışları terk et.
Hikmeti elde etmek istersen boş konuşmayı terk et.
İbadetin tadını almak istersen çok yemeyi terk et.
Sana oruç tutmanı ve insanlar uykudayken geceyi ihya etmeni tavsiye ederim.
Heybet sahibi olmak istersen şaka yapmayı ve gülmeyi terk et. Çünkü bu ikisi kişiden heybeti düşürür.
Cenneti elde etmek istersen dünya arzularını terk et.

Kendi ayıbını ıslah etmek istersen diğer insanların ayıbını araştırmayı terk et. Şüphesiz ki ayıp araştırmak münafıklık alametlerindendir. Hüsn-ü zan iman alametlerinden olduğu gibi.
Haşyet sahibi olmak istersen (kalbe Allah korkusunun yerleşmesi) Allahın zatı hakkında keyfiyet düşünmeyi terk et. İşte o zaman şüphe ve münafıklıktan kurtulursun.

Allah katında derecelere sahip olmak istersen insanlara dayanmayı terk et Allaha dayan.
Kötülüklerin tamamından kurtulmak istersen insanlara karşı su-i zan beslemeyi terk et.
Pişmanlık günü olan kıyamet günü Sevgili Peygamberimizi (s.a.v.) görmek istersen “Tekvir, infitar, ve inşikak surelerini çokça oku.
Allahın (cc)yüzünü nurlandırmasını istersen geceyi ibadetle geçir.
Kıyamet gününün susuzluğundan kurtulmak istersen oruca sarıl.
Kabir azabından kurtulmak istersen necis olan (pis) şeylerden sakın. Haram olan şeyleri yeme ve şehevi arzulardan yüz çevir.
Zengin olmak istersen kanaate sarıl.
İnsanların en çok ibadet edeni olmak istersen Rasulullah (s.a.v.) Efendimizin şu mübarek tavsiyelerine sarıl;
 “Ebu Hureyre (r.a.) buyurduki; Rasulullah elimden tuttu ve bana şu tavsiyelerde bulundu:
 Haramlardan sakınki insanların en abidi olasın.
 Allahın sana yapmış olduğu taksimata razı olki insanların en kanaatkari olasın.
Komşuna en güzel şekilde muamele etki hakkıyla mü’min olasın.
 Kendin için istediğin şeyleri diğer insanlar içinde isteki hakiki Müslüman olasın.

Çok gülme şüphesizki çok gülmek kalbi öldürür. İhlaslı ihsan sahiplerinden olmak istersen Allahı görürü gibi Ona kulluk et.  Her ne kadar sen onu görmesen de O seni görüyor.
 İmanının kemale ermesini istersen ahlakını güzelleştir.
 Allahın seni sevmesini istersen müslüman kardeşlerinin ihtiyaçlarını gider.
 İtaatkarlardan olmak istersen Allahın sana farz kıldığı şeyleri yerine getir.
 Kıyamet günü Allahın karşısına günahlardan arınmış olarak çıkmak istersen cenabetten gusül al ve Cuma guslüne devam et.
 Kıyamet günü mahşerde sana yol gösteren nur içinde olmak ve karanlıklardan kurtulmak istersen Allahın yarattıklarından hiçbir kimseye zulmetme.
 Günahlarının az olmasını istersen istiğfara sarıl.
İnsanların en güçlüsü olmak istersen Allaha dayan.
Allahın senin ayıplarını örtmesini istersen sen de diğer insanların ayıplarını ört.
 Hata ve günahlarının silinmesini istersen istiğfarı çokça yap, huşu sahibi ol, tevazuya sarıl,  bela ve musibete sabret.
 Büyük günahlardan kurtulmak istersen kötü ahlak ve aç gözlülükten uzak dur.
Cebbar olan Allahın sana gadaplanmamasını istersen gizlice sadaka ver ve akrabalarını ziyaret et.
Şerrinden korktuğun bir toplumdam emin olmak istersen şöyle dua et: “ Allahümme inna nec’aluke fi nuhurihim ve neuzu bike min şururihim “
Anlamı; Allahım onların boğazlarına seni vekil ediyoruz ve şerlerinden sana sığınıyoruz.
Hayır ve rızkının çoğalmasını istersen inşirah ve kafirun surelerini çokça oku.
Kıyamet günü açlık ve susuzluktan kurtulmak istersen kureyş suresini çokça oku."
 
Bu kıymetli tavsiyeleri hayatımızı karanlıklardan kurtarıp aydınlığa çıkaracak prensipler olarak algılayabiliriz Hz. Ebu bekir (ra) haber verdiği karanlıklardan birer çıkış kapısı olarak görebiliriz. Hz. Ebu bekir (ra) buyuruyor ki; Karanlıklar beştir ve karanlıktan aydınlığa çıkaracak aydınlatıcılar da beştir:

1. Dünya sevgisi bir karanlıktır;Takva da Onun aydınlığıdır.
2.Günah bir karanlıktır;Tevbe Onun aydınlığıdır.
3.Kabir bir karanlıktır;Kelime-i şehadet de Onun aydınlığıdır.
4.Ahiret bir karanlıktır;Salih amel de Onun aydınlığıdır.
5.Sırat köprüsü bir karanlıktır;Tereddütsüz iman da Onun aydınlığıdır.

Bu karanlıkları aydınlığa   çevirecek bir hazırlığımız var mı ince ince tefekkür etmemiz gerekir.
Bu dünyada kalbi zehirleyen zehirlerden korunmak için bu tavsiyeleri kalbimize birer tecrit malzemesi olarak koymaya bakalım.Şöyle ki:
 1. Dünya öldürücü bir zehirdir;Zühd onun şifasıdır.Zühd:Kişiyi,Allah’dan alıkoymayacak şekilde dünyalıktan kifayet miktarı almaktır.Zühd,kuru bir dünya terki değildir.Kalbinden dünya sevgisini çıkarmaktır.Peygamber Efendimiz(s.a.v):”Dünya'da bir garip gibi ya da yol geçen kimse gibi ol!” buyurmuştur.
 2. Mal,öldürücü bir zehirdir; şifası,zekatını hakkıyla vermektir.
 3. Söz,öldürücü bir zehirdir;Allah’ı zikretmekte onun şifasıdır. .
 4. İnsanın ömrü zehirdir;Onun şifası,Allah’a itaattır.ibadetle geçirilmeyen ömür,zehirdir!
 
Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri Marifetnamede insanın ubudiyyete mecbur olduğunu şöyle ifade ediyor: “Ey Aziz! Marifet ehli demişlerdir ki: Hakk Teâla iki cihanı ve onlarda olanları tamamen insan için vermiştir. Ta ki âlemde olan sanatlara bakıp eşyada bulunan hikmetleri bilsin. Hepsinin örneğini kendi vücudunda bulduğunda nefsini tanıyıp ondan Allah Teâla’yı tanısın. Çünkü Allah Teâla Kur’an’ı Kerim’de Zariyat Suresi 56 âyetinde “cinleri ve insanları ancak bana ibadet etmeleri ve beni bilmeleri için yarattım.” buyuruyor.
                                                                       İnsanoğlu sen bilesin
                                                                     Alemin mecmuu sensin
                                                                     Âdem oğlu öyle bir macundur ki
                                                                     Hem melek hem hayvan ahlakı taşır
                                                                     Hayvana meyletse ondan beterdir
                                                                     Meleğe meyletse ondan iyidir

İnsan kulluk macunuyla yoğrulursa meleklerin seviyesine çıkar şehevât macunu ile yoğrulursa  belki hayvandan daha aşağı mertebeye düşer.
                                                        

Henüz yorum yapılmamış.

* İşaretli tüm alanları doldurunuz.