Sosyal Medya

İSLAM

Teşebbüh: Başkalarına Benzeme

"Kim bir kavme benzerse ondandır."

Ömer Arif 

Kör taklidin ve şuursuzluğun getirdiği kimliksizleşme: Başkalarına benzeme.  

Uyum ve uysallaşma evriminin aldattığı yozlaşma: Başkalarına benzeme.

Alçaklık kompleksinin yoğurduğu kılıksızlaşma: Başkalarına benzeme.

Yaşadığı gibi inanmaya yelken açamayan şuursuzların gaflet rüzgarıyla sürüklendiği kokuşmuş liman: Başkalarına benzeme.

İnandığı ve teslim olduğu dinine tabi olmayanların güdümüne girdiği şehvet menzili: Başkalarına benzeme.

Başka başka alemlerin zehirli tohumlarıyla sağlam köke veda eden nankörlerin bataklığı: Başkalarına benzeme.

Kendi aynasında kendini görmekten korkan, yalancı aynaların süslü pazarı: Başkalarına benzeme.

Bir şekilde moda ve modernlik adında kendisine palyaçolara çeviren çeyrek elbiseli kadınlar, yarım traşlı gençler kervanı: Başkalarına benzeme.

Hindu mudur, yamyam mıdır belli olmayan ayak takımı adamların revaç bulduğu koyun postunda kurt kalpli adamların sofrası: Başkalarına benzeme.

Allah ve Resulünün takdim ettiği izzet elbisesinden soyunup cahiliyet tabutlarının kıyafetine bürünen kibir ucubesi makamlar mahzeni: Başkalarına benzeme.

Teşebbühün Kısımları

       1- Kafirlere Giyim Kuşamda Benzemenin Hükümleri:

Hanefi, Maliki ve Şafii fukahasının cumhuruna göre kafirlerin şiarı olan, Müslümanlardan onları ayrıştıran kıyafet ve giysileri giyen kişi dünya ahkamında küfrüne hükmedilir. Yani zahirde onu yapan kişiye kafir hükmü verilir. Mesela bir kimse başına mecusilik takkesi koysa kafir olur. Tabi ki zorlama ile vs. şartlarda giydirilirse hüküm değişir. Aynı şekilde Hristiyanların zinar kuşağını bir kişi isteyerek taksa kafir olur. Kafirlere has olan ve alamet olan giysileri ancak o dinin mensupları yani kafir giyer. Müslüman onu bilerek asla giyemez.

Hanefi mezhebi imamı İmam-ı Azam'a göre kişi sadece kıyafetiyle kafir olmaz. Ancak bu dine giriş şekliyle bu dinden çıkar o da ikrar ve tasdiktir. Şu bir hakikattir ki kişi isteyerek gayrimüslim alameti taşırsa o kişinin küfründen korkulur. Hanbeliler de kafirlerin şiarı olan şeyleri giymeyi haram kabul etmişlerdir.

Fukahanın ibarelerinden anlaşıldığına göre kafirlere has kıyafeti şu şartlar oluşarak kişi giyerse kafir olur:

   1-Müslüman bir memlekette giymesi. 

   2-Zaruret ve zorlama olmaksızın o kıyafeti giymiş olması.

   3-Kafire has olan bir kıyafet ve takı olması. Hristiyanın kuşağı, Mecusi’nin takkesi gibi.              

   4-Kıyafeti giydiği zaman diliminde o kıyafetin hala küfür şiarı olarak bilinip kullanılıyor olması.

  5-Kıyafetin onlara meyil ve bir özenti, imrenme olarak giyilmesi, alay ve dalga geçmek için değil.

Rabbim her türlü küfür alametinden ümmeti Muhammedî muhafaza buyursun. Son zamanlarda özellikle gençlerin üzerindeki yabancı dilde yazılı tişörtler batıl reklamlarla dolu. O tişörtü giyen genç üzerinde ne yazdığını bile bilmiyor ama çoğu mahsurlu ibareler. Müslüman memlekette batıl mihraklar Müslüman gençleri gezici reklam bilbordu gibi kullanıyorlar. Bu durumlara karşı da Müslümanların uyanık durması lazım. Siyonist mihrakların para babası firmaların gezici reklam bilbordu olmak bir Müslüman için ne kadar esef verici bir durumdur.

Müslümanların dış kıyafette kafirlere benzemesinin hükmünü zikrettikten sonra şunu belirtmekte fayda vardır. Müslüman zahiri görünüşte tam bir Müslüman kılığında olsa ama fikir yapısı ve dünya görüşü batıl olsa o içini güve yemiş ve çürümüş bir ağaç gibidir.

   2-Kafirlere Bayramlarında Benzemenin Hükmü:

Bayramlarda kafirlere benzemenin manası: Kafirlere has olan bayramları meşru görmek veya kafirler gibi kutlamak. Bu asla caiz değildir. Kafirlerin şiarı olan bayramlar; Müslümanların muhalefet etmesi gereken en öncelikli hususlardandır. İmam Beyhaki Hz. Ömer'den rivayetine göre O şöyle buyurmuştur. Bayram günlerinde kafirlerin mabetlerine girmeyiniz. Çünkü onların üzerine gadabı ilahiye iner.

Abdullah b. Ömer'den rivayetle o şöyle demiştir: “Bir kimse Acem diyarına uğrasa ve onların Nevruz ve Mihrican bayramlarını kutlasa veya iştirak etse, onlara benzese ve o hal üzere ölse kıyamet günü onlarla beraber haşrolunur."

Gayrimüslimlere ait olan hiç bir bayram Müslümanlara caiz değildir. Kafirlere muvafakatin en çirkini onlarla birlikte onların bayramını kutlamaktır. Dünya genelinde Müslümanların en duyarsız olduğu meselelerin başında Müslümanca düşünme ve Müslüman kimliğine göre hareket etme meselesi gelir. Buna binaen maalesef Noel kutlamalarını çılgınca, ahlaksızca ve gayrimüslimlere bile bu kadarda olmaz dedirtecek şekilde kutlamaktadır.

Kafirlere ait olan bayramlarda o günü kutsayarak hediye alıp vermek caiz olmadığı gibi kişiyi dinden çıkaracağını bile söyleyen fukaha mevcuttur. Buna paralel olarak Müslüman bir kimse bu tür bayram kutlamalarına çağrılırsa asla gitmemelidir mekanlara gadabı ilahiyyenin indiğini unutmamalıdır.

Allah Müslümanları kalben ve sureten kafirlere benzemekten muhafaza buyursun.

   3-İbadetlerde Kafirlere Benzeme:

Genel itibariyle Peygamber Efendimizin haber vermiş olduğu şekliyle ibadette de kafirlere benzememe esastır. Peygamber Efendimiz kerahet vakitlerinde namaz kılmayı kafirlerin ibadetine benzemeyi menetmek için yasaklıyor. Namaz içerisinde bir kimsenin ellerini yanlarına koymasını Yahudilere benzemekten menetmek için kerih görüyor. Aşure orucunu sadece muharremin 10. günü tutmamayı bir gün önceyi veya bir gün sonrasını da oruç tutmayı yine Yahudilere benzememek için tavsiye ediyor.

   4-Fasıklara Benzeme:

Bazı mekanlar, işaretler ve giyim kuşamlar fasıkların şiarı haline gelmişse onlardan uzak durmak gerekir. Yeme içme, giyim ve kuşamda İslam'ın tasvip etmediği tarz ve şekiller fasıkların şiarıdır. Mesela sol elle yemeyi medenilik kabul edip sağ elle yiyenlere hor bakıp onları küçümseyenler. Lüks mekanlarda yemek ziyafetine iştirak edip yemeği bitirmeyi görgüsüzlük kabul edip bir kaç kaşık alıp kalan kısmını çöpe gönderen ve evine kendini zor atıp tıka basa yiyen fasıklar gibi. Ahlaksızlıkla beraber yayılan fasıklık ölçüsüz yaşayan insanların içine düştüğü korkunç bir bataklıktır.

   5-Kadınların Erkeklere-Erkeklerin de Kadınlara Benzemesi

       İslam alimlerinin tamamı kadınların erkeklere, erkeklerin de kadınlara benzemesinin haram olduğu hususunda fetva vermiştir. Bununla alakalı Peygamber Efendimizden çok rivayet gelmiş ve böyle yapanlara Allah lanet etsin buyurmuşlardır. Kadının ve erkeğin karşı cinsine giyim ve kuşamda benzemesi özellikle ön plana çıkarılmış ve bunun doğru olmayacağı ifade edilmiştir. Ayrıca her cinsin kendine has olan hareket ve tavırlarda da diğerine benzememesi vurgulanmıştır.                                                                                                                                                                                             

      Toplumumuzda kıyafet olarak kadınların erkeklere benzemesi, ahlak ve yapı olarak da erkeklerin kadınlara benzemesi ön plandadır. Konuyu uzatma endişesiyle müşahhas misalleri çoğaltmak yerine şöyle sokağa çıkıp insanların giyim ve kuşamlarına bakınca kendilerini palyaçoya çevirmek için ne kadar uğraştıkları gözükür.

Kadınların İslam'ın iffetini ve iffet örtüsünü bırakarak cahiliyet kadınlarına benzemede yarışması hiç şüphesiz ki kadının en acı verici benzeşmesidir.

Şahsiyetli ve mürüvvet sahibi kimse mensup olduğu müesseseyi en iyi şekilde temsil edebilen kimsedir. İslami şahsiyetini hayatına hâkim kılan Müslüman; mürüvvet ve şahsiyet sahibi kimsedir. Müslüman, hayat tarzı Müslümanca olan kimsedir. Modeli Muhammed Mustafa (sav) olan kimsedir.

Biz Müslümanlar bizi biz yapan İslam’ın çizdiği plan ve programın dışına çıkarsak; medenileştiğimizi zannederek alemin palyaçosu oluruz da haberimiz bile olmaz.

Henüz yorum yapılmamış.

* İşaretli tüm alanları doldurunuz.