Sosyal Medya

SİYASET

Ümmetin Göz Aydınlığı Kassam Tugayları

Ebu Masum MÜCAHİT

"Müminler içinde Allah'a verdikleri sözde duran nice erler vardır,  işte onlardan kimi sözünü yerine getirip o yolda canını vermiştir, kimi ise şehitliği beklemektedir." (Ahzap Suresi 23 ayet )

19. yüzyılda gerilemeye başlayan İslam dünyasının yönetimi 20. yy. da neredeyse  toptan ortadan kaldırılmış. Özellikle 1924 yılında halifeliğin kaldırılması ile İslam ümmeti tamamen başsız kalmış,  ümmetin  akıl emniyetini, nesil emniyetini, can emniyetini, din emniyetini, mal emniyetini sağlayan hiçbir güç ve otorite kalmamıştı. Müslümanların hakları kafirin insafına kalmıştı. Kafir devletler istedikleri anda İslam toplumlarının üzerine farklı bahanelerle saldiriyor, toplum liderleri satıldığı için veya acziyetinden bir şey yapamiyorhatta onların yanında yer alıyordu.

Bazen Müslümanların haklarını koruyacak bazı ülke liderleri çıksa da bunlar kısa sürede ortadan kaldırılıyor veya susturuluyordu. Bazen adına  İslam ekleyen  ülkeler çıksa da  küresel sömürü sistemi ile beraber hareket ediyor. Onların en büyük gücü BirleşmişMilletlere üye olmuş, onların söylediklerini ekonomik, siyasi ve sosyal alanda yürütmeye devam etmişlerdir. Bugün yeryüzünde Müslüman halkların ülke yönetimleri dolarla, Dünya Bankası ile ticaretlerine devam etmekte, onlardan bağımsız olarak hareket edememektedir. İslam ülkesi diye bildiğimiz yönetimi İslama dayanmayan, halkı Müslüman olan ülkeler ümmetçi bir yaklaşım yerine ulusçu bir yaklaşım ile birbirine düşman olmuşlar. Bu devletler   iç sorunlarıyla uğraşır hale gelmişlerdir. Aynı zamanda bu ülkeler samimi Müslümanları tutuklamakta yargılamakta idi. Rahmetli Seyyid Kutup'un dediği gibi Arap ülkelerinin orduları sadece Müslümanlara haddini bildirmek için kurulmuştur. Onlardan farklı bir çalışma beklemek yanlış olur.

İslam toplumlarının başsız sahipsiz kaldığı, düşmanla ittifak yapan liderlerinin olduğu dönemde binlerce yıldan beri milletlerin içerisinde  bir parazit gibi hareketlerini sürdüren Yahudiler, Filistin bölgesinde küresel sömürgeci güçler olan İngiltere,  Fransa, ABD ve diğer Batılı devletlerin desteğiyle 1948 yılında BM kararıyla, askeri olmayan, halkı olmayan bir devlet  kurmuş.  Bu dönemde Filistinlilerin topraklarına  önce misafir olarak girmişler sonra ev sahiplerini teker teker öldürüp oradan sürmeye başlamışlardır. Küresel sömürgeci vahşi Batıyı arkasına alan Yahudiler içlerindeki, toplumların horlamasi ve hakir görmesi sonucu oluşan vahşeti ortaya çıkarmıştır. Toplu katliamlara başlamışlardır. Filistin bölgesine bu dönemlerde destek olamayan İslam toplumları ve ülkeleri Filistin halkını kaderiyle baş başa bırakmıştı.

Zorluklar dönemi büyük lider ve hareketlerin ortaya çıktığı dönemdir.  Hasan el Benna ve Müslüman Kardeşler bu dönemde ortaya çıkar. Hasan El Benna'nın Mısır'da kurduğu İhvanı Müslimin teşkilatı Filistin mücadelesine destek vermeye başlar. İhvan, üyelerini Filistin'e göndermeye başlar. Bunu tehdit olarak gören Siyonizm Mısır Hükümetine Hasan El Bennayı şehid ettirir. Mısır'da İhvan büyük bir baskı görmeye başlar.  Ancak bu toplumsal çalışmalar pek başarılı olamaz. 1950'den sonra yavaş yavaş Filistin topraklarında halklar  evlerinden edilir, işgal ve zulüm artar.  

Batılı güçler kendi kontrollerinde  ve İslam'dan uzak bir mücadele örgütü kurmak için bu dönemde Filistin Kurtuluş Örgütü'nü desteklemeye başlamışlar. Müslümanlar Filistin'de varlık gösterememiş. FKÖ ve Yaser  Arafat'ın  Oslo görüşmeleri Filistin halkının gözünde FKÖ'yü zayıflatmaya başlamıştır. 1990'lı yıllara gelindiğinde Hamas'ın İntifada hareketiyle ortaya çıktığını görürüz.  Eylemler arkasından büyümeyi getirir. Bu çalışmalar  FKÖ'nün İsrail ile anlaşma yapmaya başlamasına neden olmuştur.

Kassam Tugayları bugün adından çokça bahsettirmekte . 2001 yılından beri oluşan İslamafobi tersine dönmesine insanların İslamla tanışmasına,  demokrasi ve özgürlük,  hak ifadelerinin Batı'nın elinde sırıtmasına neden olmustur. Dünyanın en teçhizatlı, modern ve güçlü ordusu diye algı oluşturulan orduya karşı destanlar yazmaktadır. Bundan dolayı Kassamın kuruluşunu, eğitim metodunu ve mücahitlerin ahlaki durumlarını bilip buradaki başarı modelini diğer mücahit gurupların örnek alması gerekir. Hareket  farklı bölümlerdenve birimlerden oluşmaktadır. Hamasın askeri kanadı olarak 1991 yılında kurulmuş, ilk eylemlerine 1994-2000'li arasında başlamış bir harekettir. Kassam ilmek ilmek büyüyen cihada başlamış, ilk eylem araçları küçümsemeden  ne olacak demeden taşlarla  başlamış, bugün füzelerle, İHA'larla devam etmektedir.  Kassam tugayları Gazze'de ,Batı Şeria'da yapılanmaya başlamış. Fakat Filistin hükümetinin Batı Şeria'daki yapılanması İsrail'in engellemesiyle varlığını devam ettirememiş. FKÖ özellikle Kassam üyelerini yakalayıp ağır işkenceler yapmıştır. Hatta bu işkenceler İsrail'lin yaptığı işkencelerden daha kötü işkencelerdir. Batı Şeria'da tutunamayan Kasssam, Gazze yapılanmasını oluşturmuş, tam askeri disiplinli, inançlı, ihlaslı ve fedakar insanlardan oluşan bir askeri birlik olmuştur. 

Kassam İsrail'in işgaline karşı kurulmuş olan bir halk kurtuluş hareketi olmasına rağmen İsrailin güdümündeki Fransa, İngiltere, ABD, Yeni Zelanda, Avustralya, Mısır Kassam'ı bir terör örgütü olarak kabul etmekte. Çünkü onlar ülkelerini, topraklarını ve namuslarını korumaya çalışsalar da çıkarlarına gelmemektedir. Kassam Tugayları bugün destansı mücadelesine devam etmektedir. Kassam Tugaylarının asıl amacını onlardan dinlemek gerekmektedir. Onlaramaçlarını "Filistin'in özgürleşmesini sağlamak, Kudüs'ü, Mescid-i Aksa'yı özgürleştirmek, Filistin halklarının Kur'an ve sünnete uygun yaşam tarzını sağlamak." olarak sitelerinde ifade etmişlerdir. Kassam tugaylarının efsanevi liderlerinden Ebu Ubade gençlerin umudu ve idolü olmuştur 7 Ekim olaylarından sonra. 

Kassam’ın askeri yapısı tam bir askeri ordu gibidir. Tugay6 tabura, bölüklere,  timlere ayrılır. Mühendislik, hava savunma, topçu, lojistik taburlarından oluşur. İstihbarat sızmasını önlemek, aynı zamanda İsrail'in aile bireylerine zarar vermesini önlemek için çok karmaşık ve birbirini tanımayan hücre ve tim yapılanmaları vardır. İsrail, ailelerine zarar vermesin diye mücahitler yüzlerini kapatırlar. Kassam Tugayları Hamas'ın içinden çıkmıştır ama  Hamas'tan bağımsız hareket eder. Komutanları Muhammed Daif'tir. Daif, sakin, sabırlı, inançlı, ibadetlerine önem veren, hak sahibi, vaktini boşa harcamayan, sadeliği seven bir lider. Yardımcısı ise Mervan İsa'dır. Tugayın mücahitleri  35 000 kişidir.  Başlangıçta tabanca, tüfek sonrasında her türlü hafif silahları taşımaktadırlar. Bugün kendi silahlarını, patlayıcılarını, füze, İHA ve SİHA'larını üretmektedir. Kassam üyeleri "Allah'ın onlara zaferi nasip etmesi ilim ve takva sahipleri olmasından geçer." ayetini hayatlarında uygulamaya çalışırlar.  (Rad  süresi 11 .)

Bir Filistinli'nin Kassam Tugayı'na asker olarak girmesi için Hafız olması, kaza namazı olmaması, sigara içmemesi ve 4 yıl İslami eğitim alması gerekir ki sonra askeri eğitime alınsın. Bugün bu zafer samimiyet, eğitim, ihlas ve disiplinden gelmektedir.

Hamas ve Kassam diğer ülkelerdeki İslami hareketlerden farklı olarak Filistinli olmayan bir Müslüman'ı içlerine almamakta. Hem istikametten sapmayı önlemek hem de istihbaratların içeri sızmasını engellemek için. Bu kararında isabetli bir içtihat yapmıştır. Birçok bölgedeki İslami hareket istihbarat sızmalarından dolayı başarısız olmuştur. Bu kadar disiplin, eleme, imtihandan geçirme olmasına rağmen yine de sızma olmaktadır.

7 Ekim olayları ile başlayan İsrail vahşeti ve Kassam'ın şanlı direnişi, Gazzelilerin sabrı ve metaneti Kassam'ı yeniden gündeme getirmiş. Doğal olarak Kassam'ın şanlı komutanlarından biri olan Ebu Ubadeyi gündeme getirmiştir. Ebu Ubade Gazze'nin Na'alie kasabasında doğmuş. 2005 yılından bugüne Kassam'ın sözcülüğünü yapmakta. Kafasında yeşil Kelimeyi Şehadet bayrağı, yüzünde kırmızı abiyesi ile savaşın basladığı günden bu yana yaptığı açıklamalar Mü'min ve mustazaflara umut olmuş, zalim kafirlerin umudunu yok etmiş, düşmanın verdiği zararları önceden bildirmiştir. Zannimca böyle bir mücadele ruhunu özleyen halklar kendi çocuklarının da Ubade gibi olması için seneye doğacak erkek çocuklarının çoğunun isminiUbade koyacaktır.

Bir Hamaslıyı anlamak için İsrail'in zalimliğini daha iyi bilmek için gerçek bir Hamaslı mücahidin gördüğü zulmü anlatan Yoldaki Mühendis kitabını okumak gerekir.

Zafer inananlarındır ve zafer yakındır. 

3 Yorum

 1. kayserilireis38

  Şubat 27, 2024 Salı 17:47

  EvelAllah zafer yakındır

 2. Kayserili38

  Şubat 27, 2024 Salı 17:46

  Helal olsun başkanım

 3. Ali Baba

  Şubat 27, 2024 Salı 17:45

  valla doğru seviliyorsunuz

* İşaretli tüm alanları doldurunuz.