Sosyal Medya

SİYASET

Dünya Nüfusu Neden Hızla Azalıyor?

Ebu Masum Mücahit

Dünya nüfusu bugün 8 milyarı geçmiştir. Dünya nüfusunun 8 milyarı geçmiş olması nüfusun artış hızının hala yüksek olduğunu göstermemekte. Dünya nüfusu özellikle 19. yy. dan sonra artmaya başlamıştır. Nüfusun artmasında tıptaki gelişmeler, gıda üretiminin artması etkili olmuş. 1965-1970 döneminde nüfus artış hızı en yüksek seviye olan % 2.1'e yükselmiştir. Bu tarihten sonra yavaş yavaş azalmaya başladı. 2015-2020 arasında ise % 1.1'e geriledi. Dünya nüfusunun artış hızının azalması görünürde doğal gibi gözükse de bir el buna müdahale etmektedir. Bu el kim? Kimlerden oluşuyor? Amaçları nedir? "Onlar iktidara geldiği vakit bozgunculuk çıkarmaya çalışır ekini ve nesli yok ederler." ( Bakara 205)

1913 yılında Rockfeller Vakfı kurulur. Bu vakıf bir hayır vakfı değil, dünyanın en kapitalist ailesinin vakfıdır.  Rockfeller 102 yaşında ölmüş, ölmeden önce kanını birçok sefer çocuk kanları ile değiştirmiş, birçok organını genç organları ile değiştirmiş. I. ve II. Dünya Savaşlarının çıkmasında etkili olan fitne merkezi masonluğun başaktörü bir ailedir.   Özellikle 1900'lü yıllarda  II. Dünya Savaşından sonra vakıf ucuz iş gücü için nüfusun artmasını isteyen sanayii ülkelerinde nüfus artışını desteklemiş. Bu çalışmalarını BM kurulduktan sonra BM'yi destekleyerek BM'nin diğer organlarını da kullanarak yapmıştır. BM'yi kullanırken önce insanların zihin dünyalarını etkilemiş. Okullarda okutulan kitaplarda nüfus artışının ülkeyi geri bıraktığı anlatılmış, tıpta doktorlar çok doğum yapmanın kadının anatomisine zarar verdiği yalanını yaymış, çektirdikleri filmlerde az çocuklu ailelerin mutlu olduğu, çok çocuklu ailelerin çocuklara bakmakta zorlanacağı, fakir kalacağı işlenmiştir. Toplumda çok çocuklu ailelere mahalle baskısı yapılmıştır. Bunların hepsi normal gibi yapılırken aslında bir el bunları yönetmektedir. Nitekim bunun hepsi BM fitne merkezi tarafından yapılmıştır. Niçin BM, çünkü adaleti ve barışı sağlamak için kurulan bir kurumun binasını bir zengin veriyorsa nasıl adalet sağlayacak? Nitekim BM hep zenginlerin, hep güçlünün yanında yer almış hiçbir zaman doğru ve adaletten tarafta yer almamıştır. BM'nin en büyük sponsorları zenginler ve ABD, Fransa, İngiltere, Rusya, Çin'in söz sahibi olduğu, onların dediğinin doğru diğer ülkelerin dediğinin önemli olmadığı bir BM nasıl adaleti sağlar, nasıl doğru yapar?

BM'nin önderliğinde uygulanan nüfus azaltıcı politika, nüfusu km kareye düşen insan sayısının yüksek olduğu, teknolojik gelişmesi hızlı ülkelerde uygulanmamıştır. BM'nin 5 daimi üyesi ülkeler dünyada açlık sıkıntısı varken, insanlar açlıktan ölürken o insanlarla değil de niçin nüfus artışı ile iligilenmişlerdir? Eğer fon ayıracaklarsa insanlar açlıktan ölmesin diye fon ayırmaları gerekir. Böyle bir dertleri olamaz çünkü onlar insanları düşünmezler. Dünyayı sömüren ülkeler zaten bu bu beşi. İşgal ettikleri topraklara bakılırsa bunların emperyalist oldukları gözükür. Çin 8 milyon km kare toprağı işgal etmiş. Doğu Türkistanlılara soykırım yapıyor. Rusya 15 milyon km kare toprak işgal etmiş. ABD dünyada istediği ülkeyi istediği anda BM'yi yanına alarak işgal etmekte. İngiltere ve Fransa, Güneydoğu Asya, Afrika'yı işgal etmiş. Bunlar mı dünyada nüfusu ve insanlığı düşünecekler?

Türkiye'nin eski başbakanı büyük düşünür, fikir adamı, öncü lider Necmettin ERBAKAN ‘’Yahudi hiçbir taşın altını boş bırakmaz.’’  demiştir. Yine günümüz siyasetinde hiçbir şey tesadüfi değildir. Biri zalim insanlara iyi gibi bir şey diyorsa insanlar mutlaka uzak durmalıdır. Bugün nüfusun azalmasının ana nedenlerinden biri de kadının iş hayatına girmesidir. Kadınlar iş hayatına girince ev, çocuk ve aileyi ihmal etmekte, tüketimi artırmakta, çocuk sayıları düşmektedir. Kadınların iş hayatına girmesinin teşvik edilmesinde yine bu küreselci Yahudilerin önemli bir rolü olmuştur. Nitekim Rockfeller Belgeselinin yapımcısı Aoron RUSSO Rockfeller'in ‘’Kadınların iş hayatına girmesi gerektiğini BM'nin öncülüğünde dünyaya telkin ettik. Çünkü kadınlar dünya nüfusunun yarısını oluşturuyor onlar iş hayatına girerse işçi ücretleri düşecek. Onlar iş hayatına girerse dünya nüfusunun yarısından vergi almaya başlarız. Kadınlar iş hayatına girerse kadınlar işe çocuklar okula, okulda eğitim müfredatları bizde olduğu için dünyayı biz yetiştiririz.’’ dediğini ifade ediyor. Dünyayı sadece bunlar yönetmiyor bu BM'deki zenginlerin oluşturduğu 3'ler ve 40'lar yönetmekte. BM bunun legalleşmiş hali. İnsanların uyanması lazım. BM'nin yüzünün ne kadar çirkin olduğu, bu 5'li çetenin yaptığı insan hakları ihlallerine hiç ses çıkarmamasından anlaşılmakta. Şeytan BM'nin içine girmiş. İyi rolünde ama dünyayı fesada boğmakta. Dünya halkları acilen öncelikle BM'nin bütün telkinlerini terk edip onların tam zıddı çalışmalar yaparsa beyni hür, bedeni hür, ailesi ve çocuklarının geleceğini garantiye almış olur. Rockfeller Vakfı kendi gibi düşünen vakıflara da bu konuda sponsor olmuş mesela Türkiye’nin doğum hızını azaltmak için 2 milyar dolar yardımda bulunmuştur. 1994 yılında Mısır’ın Kahire şehrinde BM'nin Nüfus Kalkınma Konferansı'na Suud dahil bütün halkı Müslüman ülkeler de katılmış, hepsi doğum kontrolünü kabül etmiş, sadece Vatikan karşı çıkmıştır. Düşündürücü değil mi? Uşak yönetimler. Bedenleri o ülkeden fakat beyinleri makam ve dünya hırsına kapılmış yöneticilerin hepsi şeytan, modern şeytan.  BM'nin politikalarını benimsemiştir.  Endonezya nüfus politikasını benimsemeden artış hızı % 2.5 iken 2015 yılında %1.2 ye gerilemiştir. Türkiye 1960'ta artış hızı % 2.8 iken bu oran bugün % 0.1'e gerilemiştir.

Müslümanların zaten bir kafirin emrinde olması onu veli seçmesi haramdır.Tevbe suresi 71 ayet, hüküm BM'nin 5 temsilcisinin değil Allah’ındır. Allah’ın indirdiği ile hükmetmeyenler kafirlerdir. Onun için Müslümanların Allah’ın emirlerini dinleyip BM müttefiği liderlerini değiştirip adaleti ve hükmü Allah’a vermeleri gerekir. İslam peygamberi evliliği ve çocuk yapmayı tavsiye etmiş. Özellikle "Ben ümmetimin çokluğu ile övüneceğim." demiştir. Bugün çocuk sayısının fakirliğe neden olduğu düşüncesini yayanlara bunun bir yalandan ibaret olduğunu hatırlatmak gerekiyor. Çünkü insanı yaratan  Allah rızka kefil olmuştur. ( Hud suresi 6. Ayet ) Buna inanan Müslüman doğum kontrolü yapmaz. Allah rızka kefil olmuşsa Müslümana düşen görev çalışmaktır. Dünyada insan nüfusu ne kadar artarsa artsın artan nüfusunu besleyecek kadar gıda üretimi olur. Ancak ilmi öğrenmek lazım. Bugün tarımsal verimliliğin artacağını gördük. Hindistan’da tarımsal verimlilik artmış, bire 300 verim alınmıştır. Mümin bire 700 veren başak gibidir, derken hadisi şerifte verimin yaklaşık bire 12000 olacağı bize bildirilmiş. İlk emri oku olan bir dine mensup biz Müslümanların çok çalışması lazım. Kafirlerin değil Allah’ın dediğine tabi olması lazım. Çünkü kafirlerin bizi yönlendirmesi bizi yok etmek içindir. Onlar bizi düşünmezler.

İmamesi kopmuş tesbih tanesine dönen Müslümanların rüzgarın önündeki yaprak gibi kafirlerin etkisinden kurtulması için acilen onlardan ülke ve dünya hakimiyetini alması lazım. (Bakara 205 )  Bu konuda aralarında bir imam seçmeleri gerekir. Çünkü yolculuğa çıkan Müslümanlara üç kişi olduğu vakit aranızdan birini imam seçin diyen peygamberimiz, bize dünyada zamanın halifesine biat etmeden ölümü cahiliye ölümü ile ölecek buyururken biz Müslümanların alimleri acil olarak bir lider seçmeleri gerekir ve alimler heyeti kurulup bu alimlerin Müslümanlara yol göstermesi gerekir. Bu alimler birliği ve lideri dünyadaki Müslümanların hakkını koruması için çalışmalar yapıp düşmanın saldırısına önlem alması gerekmektedir. Yoksa bugün onların bizi sömürmek, köleleştirmek için yüzyıllık planları bulunuyor. Aklımızı başımıza almazsak ne neslimiz ne de yiyecek ürünümüz kalacak. Dünya ve ahirette kurtuluşumuz Peygamberimizin veda hutbesinde dediği gibi Kur’an ve sünnete tabii olmamıza bağlı.

Selam ile……

Henüz yorum yapılmamış.

* İşaretli tüm alanları doldurunuz.