Sosyal Medya

SİYASET

Bir Hayalet İmparatorluğu: Rothschild Ailesi

Editöryel Ekip*

Rothschild ailesi, birçok komplo teorisine konu olmakta. Özellikle İsrail soykırımı ve ailenin üst düzey üyesi Jacob Rothschild’in ölümüyle ilgili olaylar bu aileyi tekrar gündeme getirmiştir. Birçok kişi bu ismi duymuş olabilir, ancak tam olarak kim olduklarını bilmemektedir. Bu yazıda, dünya çapında finanstan madenciliğe, teknolojiden gıdaya kadar birçok sektörde etkili olan bu ailenin tarihini paylaşmak istiyoruz.

Tefecilikten bankacılığa

Rothschild ismi, ailenin nesiller boyu yaşadığı eve atıfla “kırmızı kalkan” anlamına gelen Almanca “Rothen Schild” kelimesinden türetilmiştir. Evin önünde böyle bir kalkan sembolü bulunuyordu. Rothschild ailesi, Frankfurt’ta yaşayan Mayer Amschel Rothschild (1744–1812) ile öne çıktı. Kendisi, 1760’larda bankacılık işini kurarak Kutsal Roma İmparatorluğu’nun Özgür Şehri Frankfurt’taki Hesse-Kassel’deki Alman Landgraves’ın saray Yahudisiydi. Orta Çağ Avrupa’sında Saray Yahudisi, kraliyet ve soyluların mali işlerini yürüten veya onlara borç veren Yahudi bir bankacı olarak bilinirdi. Bu saray Yahudileri, hükümdarlar ve aristokratlar için mali konuların yönetilmesinde önemli bir rol oynadılar. Hizmetlerinin karşılığında sosyal ayrıcalıklar elde ettiler ve hatta bazı durumlarda asil statüye bile ulaştılar. Mayer Amschel Rothschild, önceki saray Yahudilerinden farklı olarak, servetini miras bırakmakla kalmayıp Avrupa’da yükselmekte olan Yahudi düşmanlarına hedef olmamak için önlem aldı. Rothschild, beş oğlu aracılığıyla Londra, Paris, Frankfurt, Viyana ve Napoli’de uluslararası bir bankacılık sistemi kurdu ve bu sistem günümüz bankacılık sistemine temel oldu.

Aile Arması

Ailenin sembolünde 5 tane ok bulunur ve bu oklar aslında bir yumruğun içinde yer alır - yani yumruktaki 5 ok. Bu 5 ok, ailenin temelinde 5 kardeşin birleşerek bir hanedanlığı oluşturması ve güçlendirmesi fikrini temsil eder. Hikâye, Frankfurt eyaletindeki Yahudi gettosunda yaşayan Amschel adında bir Yahudi’nin ticaret hayatına atılmasıyla başlar. Küçük alışverişler ve borçlar zamanla büyür ve güçlenir. Ancak aynı dönemde Kutsal Roma İmparatorluğu’nda antisemitizm yükselmektedir ve bu nedenle Amschel, İngiltere’ye sığınma kararı verir. Victoria döneminde İngiltere ekonomik zorluklarla boğuşmaktadır ve Amschel mali sistemlerini güçlendirmesi için davet edilir. Mayer Amschel Rothschild İngiltere’ye taşındığında, hemen finansal adımlar atarak ailenin gücünü burada artırır.

Mayer Amschel Rothschild’ın oğulları

  • Amschel Mayer Rothschild (Frankfurt)
  • Saloman Mayer Rothschild (Viyana)
  • Nathan Mayer Rothschild (Londra)
  • Carl(Calmann) Mayer von Rothschild (Napoli)
  • Jacob Mayer Rothschild (Paris).

Mayer Amschel Rothschild hakkında çok önemli detaylar bulunmaktadır, çünkü o ailenin temelini atmıştır. 280 yıl boyunca bu aile güçlü bir şekilde ilerlemiştir, muhtemelen bu, Mayer Amstel’in sıkı kurallar koymasından kaynaklanmaktadır. Mayer Amstel koyu Yahudi ırkçısı olarak bilinmiştir. Başka bir deyişle, Frankfurt’ta kurulan bu bölge, Avrupa’da üçüncü Fredric döneminde kuruldu ve kökenine baktığımda birçok kaynaktan doğruladığım şey budur.

Nathan Mayer Rothschild, Waterloo Savaşı’nın finansal baş kahramanı olarak bilinir. 19. yüzyılda, savaş sonuçlarının halka duyurulma hızı genellikle 23 gündü. Nathan Mayer Rothschild’un manipülasyon yaparak borsada avantaj sağlaması, savaş sonuçlarını halka duyurmadan önce devlet bonolarını hızla satması ve “maalesef galiba kaybettik” diyerek elindeki bütün devlet bonoları çok hızlı bir şekilde satarak herkesi paniğe kaptırıyor. Bu manipülasyonla, Nathan Mayer Rothschild, Waterloo Savaşı’nın sonuçları hakkında halkı yanıltarak devlet bonolarını hızla satar ve bir gece içinde milyar sterlin kazanır. Bu olayla aile mirasını 2.500 kat arttırdığını belirten Nathan, 19. yüzyılda tarih boyunca görülmemiş bir zenginliğe ulaşır.

Böylece Rothschild ailesi, İngiltere’nin ekonomisini büyük ölçüde kontrol etmeye başlar ve Avrupa’nın diğer bölgelerinde fahri ünvanlar alır, özellikle “baron” ünvanını kazanır. Ancak, bu ünvanın kaynağı olan Avusturya’nın baron ünvanı, İngiltere’de geçerli olmaz. Nathan, Aşkenazi Yahudisi olarak tanımlanır ve bu kimliğin, İngiltere’deki Yahudi topluluğundan daha güçlü olduğunu fark ettiğinde, zaman zaman Sefarad Yahudileriyle de yakınlaşır. Siyonizm’in kökeni olarak bilinen bu süreç, Nathan Mayer Rothschild’in oğullarıyla Siyonist lider Theodor Herzl’in tanışmasıyla başlar.

20. yüzyılda Rothschild ailesi

Rothschild ailesi, servetini sağlam tutmak için merkeziyetçiliğe ters bir strateji kullanmayı seçmiştir. Yani artık servetleri, gözlerden uzak tutmak için farklı sektörlere yönlendirerek farklı isimler ile piyasada tutmaya çalışmıştır. Bu ailelerin etkisi zamanla azalmış gibi görünüyor. Özellikle zamanla anonim şirketlerin etkisi altında daha fazla sessizleştiğini ve bu süreçte geri plana çekildiğini görüyoruz. Özellikle dünya savaşları sonrasında, ailenin etkisinin azaldığı ancak finansal açıdan hala güçlü oldukları düşünülüyor. Ancak, ailenin varlıklarını gizleme eğiliminde oldukları ve bu nedenle servetlerinin tam boyutunun belirlenmesinin zor olduğu bir gerçektir. Ayrıca siyasi ve askeri güçleri de azalmış gibi görünüyor, ancak dünya finans sektöründe hala aktif olduklarından dolayı devletleri yönlendirecek kadar güçleri vardır.

Küreselleşmekle birlikte Rothschild’lerin uluslararası bankalarda büyük hisseleri bulunuyor ve finans, bankacılık, yatırım danışmanlığı gibi alanlarda faaliyet gösteriyorlar. Örneğin, Rus çift invest investment ile ilgili bir bileşenleri bulunuyor ve bu şirketin değeri 1,19 milyar dolardan fazla. Bu ailelerin finansal varlıkları, gayrimenkuller ve diğer değerleri hakkında tam bilgiye sahip olmak zor ve bu konuda gizlilik ilkesini benimsedikleri ifade ediliyor. Bu ailelerin büyük bir sloganı, işlerinin başarısını gizliliğe bağlamak ve bu alanda başarıya ulaştıklarını iddia etmek. Bu ailelerin finansal gücü ve yatırımları oldukça çeşitli gibi görünüyor. Şirketler arasında Apple Computer, Morgan ve diğerleri gibi büyük yatırımlar bulunuyor. Bu ailelerin yatırımları arasında tutum ve yatırım bankacılığı gibi finansal faaliyetler de yer alıyor. Ancak, bu ailelerin tam olarak ne kadar servete sahip oldukları ve gerçek parasal güçleri konusunda net bilgi bulunmuyor. Ayrıca Rothschild’ler, çeşitli vakıflar ve kuruluşlar aracılığıyla sosyal, kültürel ve sağlık alanlarında çeşitli projelere de bağışlar yapıyor. Özellikle Yahudi eğitimi konusuna büyük önem verdikleri ve dünya genelinde bu alanda çeşitli destekler sağladıkları ifade ediliyor.

Farklı ülkelerde servetleri bulunuyor. Türkiye’de de temsilcilikleri bulunmaktadır. Dünyanın önde gelen yatırım bankalarından Rothschild, Türkiye temsilcisi olarak Dr. Yılmaz Argüden’i seçti. Birçok lider şirkete stratejik danışmanlık hizmetleri veren ve yönetim kurullarında bağımsız üye olarak yer alan Dr. Yılmaz Argüden, 2005 yılından bu yana Rothschild’ın danışmanlığını, 2007 yılında kurulan Türkiye ofisinin de kuruluşundan itibaren Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı yapıyor. Bununla birlikte bu ailelerin gerçek servetlerinin ne kadar olduğu ve tam olarak hangi faaliyetlerde bulundukları konusunda kesin bilgiler bulunmuyor. Gizliliğe önem veriyorlar ve finansal durumlarını tam anlamıyla açıklamıyorlar. Bu nedenle, servetleri ve etkinlikleri hakkında tam bir şeffaflık sağlamak zor olabilir.

Rothschild’ler ve İsrail Kuruluşu

Tabi ki, İngiltere’nin Waterloo savaşından sonraki hamleleriyle Rothschidler’in devletler ile manipülatif ilişkileri görülmektedir. Rothschild ailesi, Siyonist ideoloğu Theodor Herzl ile tanıştıktan sonra harekette liderlik konumunu almışlardır. Filistin’de bir Yahudi devletinin -İsrail- kurulmasıyla sonuçlanan Balfour Deklarasyonundan sonra İngiliz Dışişleri Bakanı Lord Arthur Balfour, 2 Kasım 1917 tarihinde uluslararası Siyonist hareketin liderlerinden olan Lord Rothschild’e bir mektup göndererek, Filistin topraklarında bir Yahudi devleti kurulması konusunda İngiliz hükûmetinin destek vereceğini bildirmiştir:

“Saygıdeğer Lord Rothschild, Majestelerinin Hükûmeti adına kabineye sunulan ve kabul edilen Yahudi Siyonist isteklerini sempati ile karşılayan müteakip deklarasyonu iletmekten memnuniyet duyarım.”

Balfour Deklarasyonu gibi tarihi belgelerde, bu ailelerin etkisinin İsrail’in kuruluşunda ve Filistin’deki Yahudi yerleşimlerinin gelişiminde etklili olduğu ifade edilmektedir. Ancak, sadece bu kadarla sınırlı kalmayarak Filistin’e göç eden Yahudilere mali destek sağlama, toprak satın alma ve çeşitli projelerle destek sağlama gibi faaliyetleriyle etkili bir rol oynadıkları belirtilmektedir. En çok bilinen örneklerden biri, İsrail parlamentosu Knesset’in ana binasının, James de Rothschild’in vasiyeti üzerine İsrail Devleti’ne finanse edilmesidir.

Rothschild’lerin prensipleri

Latince’de Birlik, Dürüstlük, Endüstri anlamında “Concordia, Integritas, Industria” mottosuna sahip olan Rothschild ailesi, kurucu Mayer Amschel Rothschild’in vasiyeti üzere yöneltilmektedir. Bu vasiyet, mirasın yönetilmesi ve soydan gelenler arasında belirli kuralların benimsenmesi konusunda oldukça katı ve belirleyici bir yaklaşımı yansıtıyor. İlgili vasiyetin ana maddeleri şu şekildedir:

Babamın tavsiyeleri ve büyük babamızın vasiyetinin 15. maddesinde kendilerine olan sevgisini gösteren ifadeleri nedeni ile soyumdan gelen herkes Yahudi inancı ve geleneklerine sadık kalacaktır. Soyumdan gelen kişilerin herhangi bir nedenle servetimizin dökümünü mahkemeler veya başka yerlerde yapmalarını yasaklamaktayım. Ayrıca soyumdan gelenlerin servetimizin büyüklüğünü gösterecek şekilde yapılacak yayınlar veya açılacak davalara karışmalarını da yasaklıyorum. Soyumdan gelenlerin bu yasaklarımı hiçe sayması veya göz önüne almadan yaptıkları hareketler vasiyetimden atılmaları anlamına gelmektedir ve bu kişiler yaptıklarının cezalarını çekeceklerdir.

Aile birlik içinde kalmayı sağlamak için çeşitli yöntemler ve stratejiler kullanmıştır. Bu stratejiler arasında, ailenin en büyük oğlunun liderlik ve servetin başına geçmesi önemli bir rol oynamaktadır. Ayrıca, kuzenler arasında evlilikler yaparak ailenin servetinin bölünmemesi ve gizli tutulması sağlanmıştır. Ayrıca, aile içinde ortaklıklar kurarak servetin sürdürülebilir bir şekilde yönetilmesi ve ailenin birlikte başarılı olması hedeflenmiştir.

Günümüzde Rothschild’lerin Etkisi

İngiliz gazetesi The Daily Telegraph’ın ifadesine göre, Rothschild ailesi “çok uluslu bir bankacılık ailesidir; zenginlik, güç ve takdir yetkisi anlamına gelir... Rothschild adı, hiçbir diğer ailenin sahip olmadığı derecede para ve güçle eşanlamlı hale gelmiştir. Eşsizdir.” Ailenin birçok ülkede güçlerini korumasının sebebi de bu güce dayanmaktadır. Napolyon Savaşları (1803-1815) döneminden bu yana, tüm savaşların kaybedenlerini ve kazananlarını finanse ettiği ve bugün de aynı şekilde devam ettiği düşünülmektedir. Ayrıca, ailenin madencilik girişimleri dünya ülkelerinin kaynaklarını yönetmektedir. Hanedanın kurucusunun dediği gibi, “Bir ülkenin para arzının kontrolünü bana verin, yasaları kimin yaptığı umurumda değil.”

Rothschild’lerin dünya meseleleri üzerinde büyük bir etkisi olmuştur ve zenginlik, güç ve zekâ sahibi bir ailenin, siyasi meseleleri çeşitli yollarla etkilemek için nüfuzlarını kullandığından kuşku yoktur. İyi bağlantılara ve köklere sahiptirler. Ancak, Rothschild’lerin tüm bunlarda yalnız olmadığını da anlamamız gerekmektedir. Rothschild’ler gibi başka para hanedanları da vardır. Bu hanedanlar, kendi çıkarları için politikaları ve finansmanı manipüle etmek için büyük çaba sarf etmektedir. Bu manipülasyonun bir sonucu olarak bugün İsrail olarak adlandırılan ülkenin kurulması ve varlığını sürdürmesi görülebilir. Soykırım devam etmekte ve dünya ülkeleri bu konuda hiçbir şey yapamamaktadır. Çünkü bu ülkelerin mali durumu büyük ölçüde sahipleri tarafından kontrol edilmektedir.

Bu bağımlılık zincirini kırmak, Müslümanlar ve özgür irade sahibi bireyler olarak bizim için önemlidir. Bunun bir yolu kendimizi eğitmektir.  Elbette, millet eğitimine, üretime ve medyaya yatırım yapmamız gerekmektedir.


*Bu metin, Kayseri Uluslararası Öğrenci Derneği (KUDER) tarafından düzenlenen Haftalık Lisansüstü Öğrenci Münazarasının 198. bölümünden uyarlanmıştır. Konular, Mürsel ASADOV, Omid MOLLAZAEİ ve Zakariya A. Ibraheem tarafından sunulmuştur.

Henüz yorum yapılmamış.

* İşaretli tüm alanları doldurunuz.