Sosyal Medya

İSLAM

İslam Deklarasyonu: Bilge Kral Aliya İzzetbogoviç'in Doğum Yıl dönümü anısına Kitap tahlili

Bu eser iki kısımdan oluşuyor. Kitabın ilk bölümünde yazar, günümüzde Müslüman halkların geri kalmışlığının sebeplerini, bu geri kalmışlığa çözüm olarak üretilen İslami nizam anlayışlarını ve bunların günümüzdeki uygulamalarını anlatıyor. İkinci kısımda ise şahsi düşünceleri yüzünden devletin -yasa dışı yollarla- kendisini 14 yıl hapse mahkûm etmesinin hikayesini anlatıyor.