Sosyal Medya

Imeda Paksadze

Kafkas Kartalların Mücadelesi, Dünü-Bugünü

Uzun yıllara Kafkasya’nın özgürlüğü için Ruslara karşı mücadele etmiş olan İmam Şamil, İslam dünyası ülkelerinde ün sahibidir