Sosyal Medya

TARİH

Orta Çağ’ın Parlaklığından Bugünün Sönüklüğüne

"...içimizdeki yozlaşma, İslam’ı bilerek veya bilmeyerek yanlış yorumlama, heyecanı yitirme, işi ehline vermeme gibi iç sebepler de en az dış etkenler kadar önemlidir"